Miljö & kvalitet

Miljörivarna verkar för ett säkert och mer hållbart samhälle. Vi är certifierade enligt miljöledningssystemet ISO 14001 och kvalitetsstandarden 9001, ett kvitto på att vårt miljö- och kvalitetsarbete håller måttet. Vi är en av få företag i branschen som är miljö- och kvalitetscertifierade och detta arbete är en självklar del i vår verksamhet.

Vi arbetar ständigt för att utveckla och förbättra vårt miljöarbete, och vi gör konkreta insatser där de gör störst nytta. Ett av våra miljömål är att minska resursförbrukningen i form av drivmedel. Vi försöker även minska luftutsläppen genom exempelvis sparsam körning av våra fordon och kontinuerlig modernisering och utbyte av maskinparken. Vi arbetar även aktivt med att minska den indirekta miljöpåverkan hos våra kunder.

Kvalitetsarbete för oss på Miljörivarna handlar om att ha en tät kontakt med kunderna och alltid leverera enligt krav och även ge ett mervärde. Därför jobbar vi med kontinuerliga kundavstämningar för att direkt kunna fånga upp eventuella problem och tillse att vår tjänst lever upp till kundernas krav och förväntningar.

Helt avgörande för att våra medarbetare ska kunna utföra sina arbetsuppgifter på bästa sätt är att de har rätt kompetens. Därför investerar vi mycket i kunskaps- och kompetensutveckling.

Vi finns nära dig

Vi finns i hela landet och har resurser att utföra såväl stora som mindre uppdrag. Kontakta oss för att diskutera den lösning som passar din verksamhet bäst!