Tillstånd och certifieringar

Miljörivarna AB innehar trafiktillstånd samt tillstånd för yrkesmässig trafik av avfall samt tillstånd för transport av farligt avfall. Inom organisationen finns en miljö-, kvalitets- och säkerhetsavdelning som stöttar och kontrollerar bolagets avdelningar inom dessa områden.

Företaget innehar tillstånd att hantera asbest vid rivning.

Miljörivarna AB är certifierade enligt ISO 14001 och 9001 och ser detta som en naturlig del i vår verksamhet.

Vid önskemål om att få ta del av Miljörivarnas AB certifikat, intyg och tillstånd kontaktas EQS-avdelningen.

 

Vi finns nära dig

Vi finns i hela landet och har resurser att utföra såväl stora som mindre uppdrag. Kontakta oss för att diskutera den lösning som passar din verksamhet bäst!