​Miljörivarna stärker sin position genom partnerskap med Drive

Miljörivarna går in som expansionspartner till Drive Demolering Riv Entreprenad AB och förvärvar en majoritetspost i bolaget. Härmed stärker Miljörivarna sin marknadsposition i södra Sverige och utökar sitt tjänsteutbud inom rivning och sanering. Drive, med säte i Jönköping, har 15 anställda och omsätter cirka 25 MSEK.

– Vi har sedan tidigare en stark position i Stockholm, Skåne och Norrland. I och med förvärvet expanderar vi mot Småland, Halland och Östergötland. Vi är oerhört stolta och glada över den kompetens och de möjligheter detta nya partnerskap för med sig, det kommer att bidra till att vi gemensamt utvecklar oss själva, men också våra kunder, säger Fredrik Eliasson, VD på Miljörivarna.

Förvärvet innebär att Miljörivarna kommer att kunna erbjuda utökad specialistkompetens inom tungrivning som komplement till befintligt tjänsteutbud, såsom håltagning, asbest-/PCB-sanering samt lättrivning.

Fortsatt expansion
Drive Demolering Riv Entreprenad AB kommer att fortsätta driva sin verksamhet som ett självständigt företag med fokus på tjänster och lösningar inom rivning och sanering. Bolagets nuvarande ledning fortsätter som tidigare, och kan framöver dra fördel av Miljörivarnas kompetens och branscherfarenhet.

– Miljörivarnas breda tjänsteutbud och leveranskapacitet är ett välkommet tillskott till vår befintliga verksamhet. Marknaden är god och vi satsar nu tillsammans vidare för fortsatt expansion. Miljörivarna är ett mycket spännande företag och jag ser fram emot vår resa tillsammans, säger Veor Åhlander, VD på Drive.

Om Miljörivarna AB
Miljörivarna är en av Sveriges ledande aktörer inom håltagning, rivning och sanering. Med 11 kontor och cirka 250 medarbetare från Gällivare i norr till Simrishamn i söder är företaget rikstäckande. Bolaget har varit verksamt sedan 1990-talet och har växt både organiskt och genom förvärv de senaste åren. Miljörivarna är både miljö- och kvalitetscertifierade enligt ISO 14001 och 9001.

Om Drive Demolering Riv Entreprenad AB
Drive grundades 2010 av Veor Åhlander och har expanderat på vägen. Verksamhetsområdena består avdemontering, rivning och entreprenad. Bolaget har mångårig specialisterfarenhet av komplicerade rivningar inom industri, bruksmiljö och infrastruktur. Bolaget har sitt säte i Jönköping med cirka 15 anställda och omsätter cirka 25 MSEK.

För mer information, kontakta:
Fredrik Eliasson, VD Miljörivarna, +46 (0) 706 78 56 48
Veor Åhlander, VD Drive Demolering Riv Entreprenad AB, +46 (0) 708 86 23 21

Vi finns nära dig

Vi finns i hela landet och har resurser att utföra såväl stora som mindre uppdrag. Kontakta oss för att diskutera den lösning som passar din verksamhet bäst!