Miljörivarna stärker sin position i södra Sverige

Miljörivarna går in som expansionspartner till Vyens AB och förvärvar en majoritetspost i bolaget. I och med förvärvet stärker Miljörivarna sin marknadsposition i södra Sverige genom en utökning av sitt tjänsteutbud inom rivning och sanering. Vyens med säte i Staffanstorp har cirka 40 anställda och omsätter cirka 40 MSEK.

Vi har sedan tidigare en stark position i södra Sverige med flera avdelningar inom industrisanering, men kommer nu även erbjuda våra kunder ett komplett tjänsteutbud inom rivning och sanering, säger Fredrik Eliasson, VD på Miljörivarna. Vi är oerhört stolta och glada över den kompetens och de möjligheter detta nya partnerskap för med sig och jag är övertygad om att samarbetet med Vyens AB bidrar till att vi gemensamt uppnår och förstärker våra ambitioner och mål.

Vyens AB kommer fortsätta driva sin verksamhet som ett självständigt företag med fokus på tjänster och lösningar inom rivning och sanering. Bolagets nuvarande ledning fortsätter som tidigare, men kommer framöver även att dra fördel av Miljörivarnas breda tjänsteutbud och branscherfarenhet.

– Miljörivarnas breda tjänsteutbud och leveranskapacitet är ett välkommet tillskott till vår befintliga verksamhet i södra Sverige, säger David Olsson, VD på Vyens. Marknaden är god i regionen och vi satsar nu tillsammans vidare för fortsatt expansion – inte minst med de nya tjänsterna vi nu kan erbjuda. Miljörivarna är ett mycket spännande företag och jag ser fram emot vår resa tillsammans.

För mer information, kontakta:

Fredrik Eliasson, VD Miljörivarna, +46 (0) 706 78 56 48

David Olsson, VD Vyens, +46 (0) 4627 00 821

Om Vyens AB

Vyens AB grundades 2010 av David Olsson och har expanderat kraftigt under åren. Verksamhetsområdena består av rivning, sanering, håltagning och brandtätning. Bolaget har cirka 40 anställda & omsätter cirka 40 MSEK, vilket gör bolaget till en av de större aktörerna i regionen.

Vi finns nära dig

Vi finns i hela landet och har resurser att utföra såväl stora som mindre uppdrag. Kontakta oss för att diskutera den lösning som passar din verksamhet bäst!