David Bjurestad ny koncernchef för Miljörivarna

David Bjurestad tillträdde den 1 januari 2020 som ny koncernchef på Miljörivarna. David kommer närmast från en position som vice vd för Miljörivarna. Han har tidigare haft flera ledande befattningar som vd och produktionschef i branschen.

– Jag ser fram emot att vara med och ytterligare befästa vår position på den svenska och nordiska marknaden tillsammans med alla kompetenta medarbetare. Vi ser en fantastisk orderstock i samtliga verksamheter vilket bådar gott för framtiden. Min vision är att vi ska driva utvecklingen och vara det mest hållbara valet i vår bransch, säger David Bjurestad.

Ledande aktör
Miljörivarna är en av Sveriges ledande aktörer inom håltagning, rivning och sanering. Bolaget har haft en rejäl tillväxt de senaste tre åren och bland annat påbörjat ett utvecklingsarbete kring ökad digitalisering och ett tydligt fokus på hållbarhet.

David Bjurestad ersätter nuvarande koncern-vd Fredrik Eliasson, som nu blir ny styrelseordförande för bolaget.

– Vi är mycket glada över att det är just David som tar vid ansvaret under den spännande fas som Miljörivarna befinner sig i. Han har en bred erfarenhet vad gäller såväl kundrelationer och ledarskap som av produktionen och branschen i stort, säger Fredrik Eliasson.

Om Miljörivarna
Miljörivarna erbjuder branschledande kompetens och kvalitativa tjänster inom alla typer av rivning och sanering i Sverige. Med nio kontor och cirka 250 medarbetare från Luleå i norr till Simrishamn i söder är företaget rikstäckande. Bolaget har huvudkontor I Stockholm.

För mer information, kontakta gärna:
David Bjurestad, vd Miljörivarna, 046-270 08 21, david.bjurestad@miljorivarna.se

Vi finns nära dig

Vi finns i hela landet och har resurser att utföra såväl stora som mindre uppdrag. Kontakta oss för att diskutera den lösning som passar din verksamhet bäst!