Med hållbarhet som ledstjärna
– Miljörivarnas hållbarhetsredovisning 2018

Miljörivarnas hållbarhetsredovisning för 2018 finns nu att ladda ner här på hemsidan. I redovisningen presenterar vi året som gick och beskriver hur bolaget bidrar till en långsiktig hållbar utveckling.

– Under året har vi fortsatt att utveckla företagets hållbarhetsarbete på bred front. Vi har bland annat satt nya verksamhetsmål och tagit fram nya kravutbildningar inom både miljö och arbetsmiljö, för att säkerställa att medarbetarna har tillräcklig kompetens inom dessa områden. Det är viktigt både för oss och för våra kunder, säger Johanna Ohlsson, Hållbarhetschef på Miljörivarna.

Klicka här för att ta del av Miljörivarnas års- och hållbarhetsredovisning för 2018.

Exempel på viktiga händelser under året:

  • Under 2018 avyttrades Corvara Skadeservice, företagets verksamhet inom skadesanering, till SSG. Det möjliggör ännu större möjligheter att utveckla och optimera Miljörivarnas rivverksamhet.
  • Bolaget blev certifierat enligt de nya standardutgåvorna ISO 9001:2015 och 14001:2015.
  • Årets hållbarhetsarbete inkluderar en genomförd riskanalys av hela värdekedjan utifrån samtliga hållbarhetsaspekter (mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och antikorruption).
  • Ett av företagets miljömål är att öka andelen nya fordon och fordon som drivs på alternativa bränslen.

Ledande aktör

Miljörivarna är en av Sveriges ledande aktörer inom håltagning, rivning och sanering. Med 10 kontor och cirka 250 medarbetare, från Luleå i norr till Simrishamn i söder, är företaget rikstäckande. Företaget är idag ett av få rivföretag/saneringsföretag i branschen som tydligt profilerat sig inom miljö och hållbarhet.

– Vi vill erbjuda ett mervärde till kunderna, medarbetarna och till samhället i stort. För att lyckas med det måste vi arbeta långsiktigt. Bland annat genom att lyssna av och möta förändrade kundbehov och att fortsätta fokusera på miljö och säkerhet, säger Johanna Ohlsson.


För mer information, kontakta:

Johanna Ohlsson, Hållbarhetschef på Miljörivarna, tel 072-708 08 51, johanna.ohlsson@miljorivarna.se

Vi finns nära dig

Vi finns i hela landet och har resurser att utföra såväl stora som mindre uppdrag. Kontakta oss för att diskutera den lösning som passar din verksamhet bäst!