Miljörivarna utför dubbla rivningar i Umeå

Miljörivarna fortsätter att växa i norra Sverige. Under våren har två större uppdrag startats upp i Umeå när en tidigare förskolelokal och en industrifastighet båda skulle rivas och saneras.

– Det känns fantastiskt bra att vår satsning i Umeå gett resultat. Fortsätter orderingången på detta sätt så ser vi ett behov av att rekrytera fler medarbetare, säger Richard Bygdén, arbetsledare i Umeå.

Det första uppdraget gäller rivningsarbete och asbestsanering av en tidigare industrifastighet, som ska ge plats åt nya möjligheter i staden. Eftersom att fastigheten tidigare använts som oljedepå behöver det efter totalrivningen även genomföras en genomgripande sanering av kontaminerad sand.

Rivning av förskola
I samband med detta startades ytterligare ett rivningsarbete upp i Umeå. Denna beställning kom från Umeå kommun och innefattar rivningen av en lokal som tidigare nyttjats som plats för två förskolor i staden. Förutom en totalrivning ingår även i det här uppdraget omfattande saneringsarbete.

– Vi kommer först att sanera asbest och PCB. Sedan blir det en totalrivning av hela byggnaden, inklusive ett underjordssystem på hela 30 kubik. Det är ett stort och väldigt kul projekt för oss, säger Johan Kvist, regionchef för Norr och Västerbotten på Miljörivarna.

Båda de pågående projekten förväntas vara färdiga under sommaren.

Vi finns nära dig

Vi finns i hela landet och har resurser att utföra såväl stora som mindre uppdrag. Kontakta oss för att diskutera den lösning som passar din verksamhet bäst!