Nu heter vi Miljörivarna istället för Corvara

Corvara Miljörivarna blir Miljörivarna. Med namnet Miljörivarna visar vi det ansvar och den vilja vi alla har som arbetar i företaget – att aktivt arbeta för ett hållbart samhälle och för efterkommande generationers skull. Vår miljöprofil stärks ytterligare med namnet.

Corvara Group genomförde under hösten 2017 en fusion mellan Corvara Borrkompaniet och Corvara Miljörivarna. Detta innebär att alla anställda och alla åtaganden i Corvara Borrkompaniet övertogs på helt oförändrade villkor av Corvara Miljörivarna.

När nu Corvara Group beslutat att avyttra sin verksamhet inom skadesanering till SSG Gruppen, medför detta ytterligare fokus och prioritering på rivverksamheten. Branschen har stor utvecklingspotential och målsättningen är att vara den ledande aktören när det gäller rivning och hållbar utveckling.

Som ett naturligt steg i den här satsningen väljer vi att ändra företagsnamnet från Corvara Miljörivarna till att profilera oss som Miljörivarna.

Vi finns nära dig

Vi finns i hela landet och har resurser att utföra såväl stora som mindre uppdrag. Kontakta oss för att diskutera den lösning som passar din verksamhet bäst!