Så jobbar vi med hållbarhet på Miljörivarna

Arbetet med miljö och hållbarhet genomsyrar varje del av Miljörivarnas verksamhet. Från hur vi introducerar nyanställd personal till hur vi genomför håltagning ute på projekten. Här berättar Johanna Ohlsson, chef för företagets hållbarhets- och miljöfrågor på företaget, mer.

– Hållbarhet i form av social, ekologisk och ekonomisk hänsyn är sedan länge en självklar del i våra processer. Vår ambition är att ligga i framkant när det gäller att driva hållbarhetsfrågor inom rivningsbranschen och vi vill vara den självklara samarbetspartnern när det gäller rivning, håltagning och sanering inom byggbranschen, säger Johanna.

 

Är certifierade
Milljörivarna är idag en av få rivföretag/saneringsföretag i branschen som tydligt profilerat sig inom miljö och hållbarhet. Företaget är certifierade enligt ISO 14001 och 9001, internationellt antagna standarder för ledningssystem inom miljö och kvalitet.

– Det är ett bevis på att vårt arbetssätt håller måttet. Genom att alltid arbeta enligt en metodik för certifiering säkerställer vi att inte något lämnas åt slumpen. Inom kort kommer vi även börja jobba enligt ISO 26000, som är en standard inom socialt ansvarstagande. Standarden definierar vad socialt ansvar innebär och vad organisationer kan göra för att bidra till en hållbar framtid, berättar hon.

 

Utbildar medarbetarna
Företagets miljömål är att minska bolagets negativa miljöpåverkan. Detta jobbar man med genom att öka andelen Euro 6-klassade fordon från 19 procent till 30 procent år 2020. Bolaget satsar på kontinuerligt utbyte och investerar i el- och hybridbilar där detta är möjligt.

– Som exempel har en hybridbil köpts in som poolbil till våra avdelningar nere i Skåne. På maskinsidan erbjuder vi våra kunder maskiner som drivs på el, detta är både en miljöinvestering såväl som en investering för renare arbetsmiljö och mindre störning för eventuella närboende eller närliggande verksamheter.

Kompetensutveckling är ytterligare ett område som Miljörivarna satsar mycket på. Samtliga medarbetare genomgår obligatoriska webbutbildningar inom miljö och arbetsmiljö.  

– Vi ska vara en seriös och ansvarstagande aktör inom branschen som erbjuder ett mervärde till våra kunder, till våra anställda och till samhället i stort, avslutar hon.

 

Läs mer om hur Miljörivarna arbetar med miljö och hållbarhet här.

Vi finns nära dig

Vi finns i hela landet och har resurser att utföra såväl stora som mindre uppdrag. Kontakta oss för att diskutera den lösning som passar din verksamhet bäst!