Miljö & kvalitet

Miljörivarna verkar för ett säkert och mer hållbart samhälle. Vi är certifierade enligt miljöledningssystemet ISO 14001 och kvalitetsstandarden 9001, ett kvitto på att vårt miljö- och kvalitetsarbete håller måttet. Vi är en av få företag i branschen som är miljö- och kvalitetscertifierade och detta arbete är en självklar del i vår verksamhet.

Klicka här för att ta del av Miljörivarnas års- och hållbarhetsredovisning för 2019. (pdf-fil)

Vår påverkan på miljön

Att värna om miljön är en viktig del av vår verksamhet. Målet är att minimera vår inverkan på miljön och därför arbetar vi aktivt för att minska våra koldioxidutsläpp, återvinna så mycket det går och öka andelen förnyelsebar energi som används i vår verksamhet.

Våra tjänster bidrar till minskad miljöbelastning hos kund, och kundens kund, och medför en besparing av naturresurser. Vi ser även till att våra mål inom miljö, arbetsmiljö och säkerhet harmoniserar med kundernas hållbarhetsarbete.

Våra kunder, nöjda kunder

Nöjda kunder är grunden för vår verksamhet och är direkt kopplat till bolagsstyrning, ekonomi och etik. Våra kunder finns främst inom bygg-, fastighets- och försäkringsbranschen, men även inom tillverkningsindustrin och det offentliga.

Vår kvalitetspolicy:

Rätt utrustning – rätt tid – ordning och reda

Nöjda kunder uppnår vi genom att:
– Hålla maskiner och utrustning i ett gott och ändamålsenligt skick
– Tillhandahålla motiverad och kunnig personal
– Ha en hög tillgänglighet

Kvalitetsarbete för oss på Miljörivarna handlar om att ha en tät kontakt med kunderna och alltid leverera enligt krav och även ge ett mervärde. Därför jobbar vi med kontinuerliga kundavstämningar för att direkt kunna fånga upp eventuella problem och tillse att vår tjänst lever upp till kundernas krav och förväntningar.

Helt avgörande för att våra medarbetare ska kunna utföra sina arbetsuppgifter på bästa sätt är att de har rätt kompetens. Därför investerar vi mycket i kunskaps- och kompetensutveckling.

Vi finns nära dig

Vi finns i hela landet och har resurser att utföra såväl stora som mindre uppdrag. Kontakta oss för att diskutera den lösning som passar din verksamhet bäst!