Affärs- och hållbarhetspolicy

Miljörivarna skall genom att ta ansvar, genom stort entreprenörskap och ett personligt engagemang i varje uppdrag tillhandahålla marknadens mest kostnadseffektiva och hållbara lösningar inom riv- industri- och skadesaneringsområdet.

Detta innebär respekt för och skydd av miljön, mänskliga rättigheter, arbetstagares rättigheter, och god affärsetik. Vi skall uppfylla legala krav och andra relevanta krav. Vi arbetar för att ständigt förbättra verksamheten inom alla områden. Hållbarhet skall genomsyra hela verksamheten och vi utgår från kundens behov och förväntningar för att leverera lösningar som leder mot en hållbar framtid. På Miljörivarna strävar vi efter att ha en positiv inverkan på människor, samhälle och miljö.

Vi finns nära dig

Vi finns i hela landet och har resurser att utföra såväl stora som mindre uppdrag. Kontakta oss för att diskutera den lösning som passar din verksamhet bäst!