Hållbarhetsarbete

Vårt hållbarhetsarbete utgår från vår vision, vårt erbjudande och bolagets värderingar. Visionen är att vara Sveriges ledande aktör inom håltagning, rivning och sanering. Vi arbetar för en hållbar samhällsutveckling samtidigt som vi ger våra kunder god service och en hög kvalitet på alla tjänster som vi utför.

Vi erbjuder miljöanpassade och resurseffektiva lösningar som vi skräddarsyr efter kundernas behov. Detta kan vi göra tack vare en väl anpassad maskinpark och framför allt – tack vare våra välutbildade och engagerade medarbetare.

Vi ska vara en ledande och ansvarstagande aktör som erbjuder ett mervärde till våra kunder, till våra medarbetare och till samhället i stort.

I vår hållbarhetsredovisning berättar vi hur långt vi har kommit och vilka ambitioner vi har för att bli ett ännu mer hållbart och ansvarsfullt företag.

Ta del av vår hållbarhetsredovisning för 2018 här (pdf-fil)

Läs en sammanfattning av hållbarhetsredovisningen 2018 här (pdf-fil)

Vi finns nära dig

Vi finns i hela landet och har resurser att utföra såväl stora som mindre uppdrag. Kontakta oss för att diskutera den lösning som passar din verksamhet bäst!