Tillstånd och certifieringar

  • Vi är certifierade enligt ISO 14001 och ISO 9001 samt certifieringsbara enligt ISO 45001.
  • Vi är auktoriserade enligt Svenska Fogbranschens Riksförbund, Saneringsföretagens Riksförbund, SFR och RSVR.
  • Vi har trafiktillstånd samt tillstånd för yrkesmässig trafik av avfall samt tillstånd för transport av farligt avfall.
  • Vi har tillstånd för att hantera asbest vid rivning.

Inom organisationen finns en miljö-, kvalitets- och säkerhetsavdelning som stöttar och kontrollerar bolagets avdelningar inom dessa områden. Vid önskemål om att få ta del av certifikat, intyg och tillstånd kontakta EQS-avdelningen.

Vi finns nära dig

Vi finns i hela landet och har resurser att utföra såväl stora som mindre uppdrag. Kontakta oss för att diskutera den lösning som passar din verksamhet bäst!