Vi tar har hand om miljöfarligt avfall

I våra uppdrag tar vi alltid hand om alla transporter och lämning av avfall. Vi kan även sanera fastigheter från miljöfarligt material, vilket sker i samband med rivningsarbeten eller som separat tjänst.

Vi kan dessutom sanera fastigheter från miljöfarligt material som asbest, PCB och PAH, vilket sker antingen i samband med rivningsarbeten eller som en separat tjänst.

Välkommen att kontakta oss för mer information!

Vi finns nära dig

Vi finns i hela landet och har resurser att utföra såväl stora som mindre uppdrag. Kontakta oss för att diskutera den lösning som passar din verksamhet bäst!