Om Miljörivarna

Miljörivarna i Skandinavien AB är en av Sveriges ledande aktörer inom håltagning, rivning och sanering. Vi är ett av få bolag i vår bransch som är både miljö- och hållbarhetscertifierade.

Sedan Miljörivarna startades i Stockholm på 1990-talet har vi växt stadigt både organiskt och via förvärv.

I dag erbjuder vi ett brett spektrum av kvalitativa tjänster från Luleå i norr till Simrishamn i söder. Vi är cirka 250 medarbetare fördelat på 10 kontor över hela Sverige.

Certifierade

Vi är miljö- och kvalitetscertifierade enligt ISO 14001 och ISO 9001 och certifieringsbara enligt OHSAS 18001.

Läs mer om våra tillstånd och certifieringar här.

Vi utför all brandtätning enligt gällande brandklass och vi jobbar enligt Svenska Fogbranschens Riksförbunds montageanvisningar gällande fogning och tätning.

Vi finns nära dig

Vi finns i hela landet och har resurser att utföra såväl stora som mindre uppdrag. Kontakta oss för att diskutera den lösning som passar din verksamhet bäst!