Rivningsarbeten och sanering

Vi tar oss an rivningar, men också transport, hantering och sanering av miljöfarligt material.

Lätt och medeltung rivning

Vid lätt och medeltung rivning, till exempel inför renovering, använder vi mindre maskiner som bilningsmaskiner, tigersågar och andra handverktyg.

Tung rivning

För tung rivning, av till exempel väggar i stenmaterial, använder vi oss av maskiner från Brokk. Alla maskiner är utrustade med bilningshammare och saxar, en del har även crushers för betongpulvrisering.

Totalrivning

Vi utför även totalrivning av hela eller delar av fastigheter. Varje projekt förbereds noggrant genom att vi upprättar rivningsplaner samt även planerar för hur rivningsmaterialet ska tas om hand, säkert och miljöriktigt.

Transport, hantering och sanering av miljöfarligt material

I vårt uppdrag ingår även att vi tar hand om alla transporter och lämning av avfall, alltid med godkända transportörer och till godkända företag som tar hand om avfallet. Vi ser även till att sortera samt dokumentera mängden och fördelningen av avfallet.

Vi kan dessutom sanera fastigheter från miljöfarligt material som asbest, PCB och PAH, vilket sker antingen i samband med rivningsarbeten eller som en separat tjänst.

Kontakta oss gärna för mer information.

Vi finns nära dig

Vi finns i hela landet och har resurser att utföra såväl stora som mindre uppdrag. Kontakta oss för att diskutera den lösning som passar din verksamhet bäst!