Brandsanering och restvärdesräddning

Få saker är så förödande som en brand. Skadorna blir ofta stora och orsakas inte bara av själva branden och röken, utan också av vatten från släckningsarbetet.

Med hjälp av vår brandsanering och restvärdesräddning kan vi minimera skadorna efter en brand. Vi vet hur man ska prioritera och ser till att rädda allt som räddas kan. När vi är klara kan du varken se några spår av brand eller känna någon lukt.

Vi har avtal med samtliga av de större försäkringsbolagen vilket bidrar till en smidig och effektiv hantering av dina försäkringsärenden.

Vi finns nära dig

Vi finns i hela landet och har resurser att utföra såväl stora som mindre uppdrag. Kontakta oss för att diskutera den lösning som passar din verksamhet bäst!