Brandtätning, radontätning och fogning

Vi installerar brandtätningar, radontätning och fogning i olika typer av miljöer och har resurserna för att möta dina krav snabbt och professionellt. Vi utför all tätning enligt gällande brandklass och är auktoriserade av Svenska Fogbranschens Riksförbund gällande fogning, brandtätning och radontätning.

Brandtätning

Brandtätning utförs för att eld och rök inte ska spridas vid brand. Arbetet går ut på att skapa täta celler så att eld och rök inte kan sprida sig. Bland annat tätar vi med brandsäker massa i hål efter kablar och ventilationsrör.

Brandtätning behövs i alla byggnader även om kraven kan vara lite olika beroende på brandklass. Brandtätningarna bör också kontrolleras med jämna mellanrum för att undersöka att tätningen inte brutits.

Radontätning

Byggnader kan också behöva tätas mot radon som läcker in i huset. Radonläckage säkrar vi med radontätning av allt från krypgrunder till golvvinklar och rörgenomföringar.

Byggfogning

Vi utför även byggfogning av alla sorter – entrépartier, dörrar, våtutrymmen, parkett, sten- eller glasfasader, granit och marmor. Vi behärskar ”structural glazing”, en metod där man limmar ihop glasrutor istället för att använda metallister för ett ljusare och öppnare helhetsintryck.

Kontakta oss så berättar vi mer om olika metoder och hur vi kan hjälpa just dig.

Vi finns nära dig

Vi finns i hela landet och har resurser att utföra såväl stora som mindre uppdrag. Kontakta oss för att diskutera den lösning som passar din verksamhet bäst!