Luktsanering

 

I samband med en luktsanering undersöker vi vad som är den bakomvarande orsaken till lukten innan vi rekommenderar lämpliga åtgärder. Vilken metod vi rekommenderar beror på vad som ligger bakom problemet.

I många fall är luktskador ett försäkringsärende beroende på hur skadan uppkommit. Då kan det vara tryggt att veta att vi samarbetar med försäkringsbolagen för smidigaste möjliga hantering av ditt ärende.

Vi finns nära dig

Vi finns i hela landet och har resurser att utföra såväl stora som mindre uppdrag. Kontakta oss för att diskutera den lösning som passar din verksamhet bäst!