Mögelsanering

Mögel påverkar innemiljön i fastigheter negativt, dels i form av dålig lukt och dels i form av sämre hälsa hos personer som vistas i byggnaden. Mögelproblem bör alltid åtgärdas så snart som möjligt.

Vi kan hjälpa till med både mögelsanering och fuktutredning/detektering av mögel, och har lång och bred erfarenhet inom området.

Vanliga ställen att hitta mögel på är vindar, källare, badrum och andra fuktiga utrymmen med dålig ventilation eller bristfälligt fuktskydd. Men både att finna och att sanera lokaler från mögel kräver oftast expertkunskaper. Förutom att ta bort möglet ser vi även till att åtgärda orsaken så att problemet inte kommer tillbaka.

Vi finns nära dig

Vi finns i hela landet och har resurser att utföra såväl stora som mindre uppdrag. Kontakta oss för att diskutera den lösning som passar din verksamhet bäst!