Oljesanering

Sanering av olja, bensin, diesel och liknande oljebaserade produkter kräver gedigen kunskap och expertis. Vi erbjuder flera tjänster inom oljesanering av både vatten- och markområden.

Det finns en mängd olika tekniker att använda för att sanera olja. Vilken som är bäst lämpad beror bland annat på hur föroreningen har skett och vilka skador som orsakats. Vi har utrustning för länsläggning och oljesanering av strömmande vatten och utför även sanering genom att gräva ur och omhänderta förorenad mark.

Vi finns nära dig

Vi finns i hela landet och har resurser att utföra såväl stora som mindre uppdrag. Kontakta oss för att diskutera den lösning som passar din verksamhet bäst!