PCB-sanering och inventering

PCB, eller polyklorerade bifenyler, är ett miljögift som tidigare användes i byggnadsmaterial som exempelvis fog- och golvmassor.

Från den 1 mars 2007 är alla fastighetsägare skyldiga att inventera och sanera PCB i sina byggnader. Den som äger en byggnad eller annan anläggning där fogmassa eller halkskyddad golvmassa kan ha använts måste alltså undersöka om fogmassan eller golvmassan är en PCB-produkt, samt sanera om så är fallet.

Vi har lång erfarenhet av både inventering och sanering av PCB och vet hur man gör det på ett säkert sätt – väldigt försiktigt och med rätt utrustning.

Vi har avancerade saneringslösningar till vår hjälp. Du kan känna dig helt trygg med att det blir rätt gjort, och att din fastighet blir fri från PCB.

Vi finns nära dig

Vi finns i hela landet och har resurser att utföra såväl stora som mindre uppdrag. Kontakta oss för att diskutera den lösning som passar din verksamhet bäst!