Teknisk skadeservice och elektroniksanering

I styrskåp och elskåp samlas damm, olja och smuts efter många år i produktion. Detta bidrar till risk för kortslutning och brand och därför är professionell sanering en viktig investering.

  • Vi sanerar industriella maskiner, elskåp, styrskåp och allt som är tillverkat i rostfritt material.
  • Vi gör både förebyggande underhållssanering och sanering efter brand eller vattenskada.
  • Vi begränsar korrosionsangrepp som redan uppkommit och utför kloridmätningar för att förhindra ännu mer korrosion.

Vi samarbetar med försäkringsbolag och företag över hela landet – varmt välkommen du också!

Vi finns nära dig

Vi finns i hela landet och har resurser att utföra såväl stora som mindre uppdrag. Kontakta oss för att diskutera den lösning som passar din verksamhet bäst!